LOADING...
   ZP_02071206.1;SP7807K
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
ZP_02071206.1    SP7807K            JCSG 419950 PDB Deposition 14-MAR-12              PDB id: 4puc

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONZP_02071206.1
DESCRIPTIONCASP Target
Description Hidden
ORGANISMBacteroides uniformis
COMMENT 
DR UNIPROT;
DR SPTR;
DR GenBank;
DR PDB; 4PUC; Identical; 04-JUN-14; SUSD HOMOLOG;
DR PDB; 3CGH; Highly similar; 18-MAR-08; SUSD HOMOLOG;
DR PDB; 4F53; Highly similar; 11-JUL-12; SUSD HOMOLOG;
DR PDB; 4MRU; Highly similar; 02-OCT-13; SUSD HOMOLOG;
DR PDB; 3GZS; Highly similar; 21-APR-09; UNCHARACTERIZED SUSD SUPERFAMILY PROTEIN;
DR PDB; 3SGH; Highly similar; 06-JUL-11; SUSD HOMOLOG;
DR PDB; 4F7A; Highly similar; 30-MAY-12; PUTATIVE UNCHARACTERIZED PROTEIN;
DR PDB; 3EHM; Highly similar; 12-MAY-09; SUSD HOMOLOG;
DR FFAS; 409318; Fold and function assignment.
DR TVPC; ZP_02071206.1; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; ZP_02071206.1; Ortholog view popup.
DR TPM; ZP_02071206.1; Target PDB monitor.
DR FSS; ZP_02071206.1; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 529 aa
Molecule Weight: 58557.43 Dalton
Isoelectric Point: 5
Extinction Coefficient: 114710
Gravy Index: -.36
Number of Met residues: 13
Percentage of Met residues: 2.46 %
Number of Cys residues: 3
Percentage of Cys residues: 0.57 %
SEQUENCE amino acids 529 aa
>ZP_02071206.1 gi|160890203|ref|ZP_02071206.1| hypothetical protein BACUNI_02643 [Bacteroides uniformis ATCC 8492]
MKKKNIINKLIVAPLVMGFMSCTGNYMDINSNPYQPGDLTPDDYALGSAMSNLASTVISS
DVNTAQFTDCLLGGPLGGYFADSNAGWSNTISNFNATNDWTRVFLISDRIISTLYGNLST
VKQVSENTNNPVPYAIAQIIKVAAMSRVTDAYGPIPYSKIGQDGKITIPYDTQEEVYNAF
FKELDESIEVLTENRNAALVASADFVYSGNVQKWVKFANSLKLRLAIRIANVSPAKAKEM
AESAVNHELGLIETNADNATWKYFGTISNPLFVAVRYNEEASGGDTHPAADIICYMNGYN
DNRRASYFEESKWPGETYVGLRRGINLSKMKEYFINYSRVKISSSDPVLWMNAAEVAFLR
AEATAIYGFNMKGTAADFYEQGVRLSFEQWGATGVDSYLADESSVPALYKDPAGLNTYEK
NLSAITVKWNEGASKEEKQERIITQKWIANWPLGNEAWADYRRTGYPKLLPATSEGNLSG
GIVDSEKGARRMPYPSEEYTSNTENVQEAVNSYLGGPDNMATDVWWARK

CDS cDNA 1590 bp
  1 atgaaaaaga aaaatattat aaataaattg attgttgctc cgttggttat gggctttatg  60
 61 tcctgtaccg gcaattatat ggatatcaac tccaatcctt atcaaccggg tgatttgact  120
 121 ccggatgatt atgcactggg ttctgccatg agtaacttgg caagtacggt tatctcatca  180
 181 gatgtcaata cggcacagtt tactgattgt ttgttgggtg gaccgttggg aggttatttt  240
 241 gccgattcaa atgccggctg gtccaataca atatccaatt ttaatgctac aaatgactgg  300
 301 acgcgtgtgt tcttgataag tgaccgtatc atttcaacac tttacggtaa cttgagcaca  360
 361 gtgaaacaag tatcggagaa taccaataat ccggttcctt atgccattgc tcaaatcata  420
 421 aaggttgctg ccatgagtcg cgtgactgat gcgtatggtc ctattcctta ttctaaaatc  480
 481 ggtcaggatg gcaagattac cattccttat gatacgcagg aagaagtata taacgcattc  540
 541 ttcaaggaac tggacgaatc catcgaggtg ctgactgaaa acagaaatgc ggcgttggtt  600
 601 gcttctgcag atttcgtgta cagtggtaat gtacagaagt gggtgaagtt tgccaattca  660
 661 ttgaaactgc gtttggctat ccgtattgcc aatgtaagcc ctgctaaggc taaagaaatg  720
 721 gctgaaagtg cagtgaatca cgagttgggt ctgattgaaa caaatgcaga caatgctaca  780
 781 tggaagtatt tcggtacaat tagcaatccg ttgtttgtgg cagtacgtta caatgaagaa  840
 841 gcttcaggtg gtgataccca tcctgctgcc gacatcatct gctacatgaa cggttacaac  900
 901 gacaatcgtc gtgccagcta ttttgaggaa tcaaaatggc ctggagagac ttatgtagga  960
 961 ttacgtcgcg gtatcaacct cagtaagatg aaagagtatt tcatcaatta ttcgcgtgtg 1020
1021 aagatttcct cttctgatcc cgtgctttgg atgaatgcgg cagaagttgc cttcttgcgt 1080
1081 gctgaagcca ctgcaatcta tggtttcaac atgaaaggaa ccgctgctga tttttatgaa 1140
1141 caaggtgtcc gtctctcttt cgaacagtgg ggagctaccg gtgtagacag ctatctggct 1200
1201 gatgaaagca gtgtacctgc tctttacaaa gatcccgccg gtcttaatac ttatgaaaag 1260
1261 aacctttcag ccattactgt caagtggaat gaaggggcat ccaaggaaga aaaacaggaa 1320
1321 cgtatcatta cccagaagtg gattgcgaat tggccgttag gtaacgaagc ttgggctgac 1380
1381 tatcgccgta caggctatcc caaactgttg cctgcaacca gtgaaggtaa cttgagtggt 1440
1441 ggaattgttg atagcgagaa aggtgcacgc cgtatgcctt atccttctga agaatataca 1500
1501 agtaatactg aaaacgtgca agaggcagta aacagctatc tgggtggacc ggacaacatg 1560
1561 gctactgacg tatggtgggc acgcaaataa 1590
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu