LOADING...
   TM0166;TM0166
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
TM0166    TM0166            JCSG 282046 PDB Deposition 03-OCT-10              PDB id: 1o5z

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONTM0166
DESCRIPTIONDihydrofolate synthase (EC 6.3.2.12) / Folylpolyglutamate synthase (EC 6.3.2.17)
ORGANISMThermotoga maritima
COMMENT-!- FUNCTION: CONVERSION OF FOLATES TO POLYGLUTAMATE DERIVATIVES.
-!- CATALYTIC ACTIVITY: ATP + TETRAHYDROFOLYL-[GLU][N] + L-GLUTAMATE =
ADP + ORTHOPHOSPHATE + TETRAHYDROFOLYL-[GLU][N+1].
-!- SIMILARITY: BELONGS TO THE FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE FAMILY.
DR UNIPROT; Q9WY13_THEMA
DR SPTR; Q9WY13 (flat text); Q9WY13 (good view)
DR GenBank; AAD35259
DR Pfam; PF02875; Mur_ligase_C;
DR Interpro; IPR001645; Fpolygl_synthtse;
DR Interpro; IPR000713; Mur_ligase;
DR Interpro; IPR004101; Mur_ligase_C;
DR PDB; 1O5Z; Identical; 11-NOV-03; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE/DIHYDROFOLATE SYNTHASE;
DR PDB; 1FGS; Highly similar; 04-MAY-99; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHETASE;
DR PDB; 1JBV; Highly similar; 19-SEP-01; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR PDB; 1JBW; Highly similar; 19-SEP-01; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR PDB; 2GCA; Highly similar; 27-JUN-06; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR PDB; 2GC6; Highly similar; 27-JUN-06; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR PDB; 2GCB; Highly similar; 27-JUN-06; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR PDB; 2GC5; Highly similar; 27-JUN-06; FOLYLPOLYGLUTAMATE SYNTHASE;
DR KEGG; 6.3.2.12/6.3.2.17; Enzyme page
DR FFAS; 282046; Fold and function assignment.
DR TVPC; TM0166; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; TM0166; Ortholog view popup.
DR TPM; TM0166; Target PDB monitor.
DR FSS; TM0166; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 430 aa
Molecule Weight: 48865.97 Dalton
Isoelectric Point: 6.55
Extinction Coefficient: 36330
Gravy Index: -.24
Number of Met residues: 13
Percentage of Met residues: 3.02 %
Number of Cys residues: 2
Percentage of Cys residues: 0.47 %
SEQUENCE amino acids 430 aa
>TM0166 TM0166 folylpolyglutamate synthase/dihydrofolate synthase (folC)
MAYLEVLRYLYHKRPMGKVKPGLERISMLLSKLGNPHLEYKTIHIGGTNGKGSVANMVSN
ILVSQGYRVGSYYSPHLSTFRERIRLNEEYISEEDVVKIYETMEPILNELDKEEIFSPSF
FEVVTAMAFLYFAEKNVDIAVLEVGLGGRLDATNVVFPLCSTIVTVDRDHEKTLGYTIEQ
IAWEKSGIIKERVPLVTGERKREALKVMEDVARKKSSRMYVIDKDFSVKVKSLKLHENRF
DYCGENTFEDLVLTMNGPHQIENAGVALKTLEATGLPLSEKAIREGLKNAKNLGRFEILE
KNGKMYILDGAHNPHGAESLVRSLKLYFNGEPLSLVIGILDDKNREDILRKYTGIFERVI
VTRVPSPRMKDMNSLVDMAKKFFKNVEVIEDPLEAIESTERATVVTGSLFLVGYVREFLT
TGKINEEWKL

CDS cDNA 1290 bp
  1 atggcatacc tcgaagttct caggtatctc taccacaaaa gacctatggg aaaggtgaaa  60
 61 ccaggtcttg agaggatctc aatgctactt tcaaagctgg gaaatcccca tctggaatac  120
 121 aaaaccatac acataggtgg cacgaacgga aagggttctg ttgcaaacat ggtcagtaac  180
 181 attctggtat ctcaagggta cagagtggga tcatattact cccctcatct gagcacgttc  240
 241 agagaaagga taaggttaaa cgaagagtac atatccgaag aggacgtggt gaagatctac  300
 301 gaaacaatgg agccgattct gaacgagctc gacaaagaag aaatattctc cccaagcttt  360
 361 tttgaagttg taacggcgat ggcttttctc tatttcgcgg aaaaaaacgt tgacattgcc  420
 421 gtcctggaag ttggtcttgg aggcagactg gacgcaacga acgtggtgtt ccctctttgt  480
 481 tccaccattg tcacggtgga cagagatcac gaaaaaacgt tgggatacac catagaacag  540
 541 atcgcatggg aaaaatccgg aataataaaa gaaagagttc cccttgtgac aggggaaaga  600
 601 aaaagagaag ccctcaaagt gatggaagat gttgcccgaa agaagagctc aaggatgtac  660
 661 gtcatcgaca aggatttttc cgttaaggtt aaatctctga aacttcacga aaacagattc  720
 721 gattactgtg gggaaaacac cttcgaagat ctcgtcctga ccatgaacgg tcctcaccag  780
 781 atagaaaacg ccggtgttgc cctgaagact cttgaagcaa caggacttcc gttgagcgag  840
 841 aaagcaatac gcgaaggctt gaaaaatgcg aagaatctgg gaagatttga aatcttagag  900
 901 aaaaacggga agatgtacat cctcgatgga gcgcacaacc ctcacggagc ggaaagcctt  960
 961 gtcagaagct tgaaattgta cttcaacggc gaacccttga gcctggtaat aggtattctg 1020
1021 gacgacaaga accgggagga cattcttcga aagtacaccg gaatcttcga aagggtcata 1080
1081 gtcacccgtg ttccttcacc tcgtatgaaa gacatgaaca gccttgttga catggcaaag 1140
1141 aaattcttca aaaacgtgga agtcatagaa gatcccctgg aagcgatcga atctactgaa 1200
1201 agagccacgg ttgttacagg atcactgttt ctagtgggat acgtaaggga gttcctgaca 1260
1261 accggaaaga taaatgagga gtggaaacta 1290
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag
GENE PREDICTION
LEFT END RIGHT END FRAME PREDICTOR SCORE 
171412 172704 -1 Glimmer3 score - -
Genemark probabilities .95   .84 good
GenemarkHMM class - -

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu